Některé aktuální otázky porodnictví


Přednáškové odpoledne Purkyňova nadačního fondu proběhlo dne 25. dubna 2023 v hybridní podobě.

ID vzdělávací akce: 109816

Odborný program

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
1. LF UK a VFN Praha
Jak si stojí české porodnictví ve 21. století?

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
1. LF UK a VFN Praha
Diabetes mellitus v těhotenství

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
1. LF UK a VFN Praha
Porod nemusí až tak bolet, aneb tlumení porodních bolestí na míru

Seminář moderoval
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA