Stárnutí a stáří – hrozí nám tsunami?


Purkyňův nadační fond vás srdečně zve na přednáškové odpoledne nazvané „Stárnutí a stáří – hrozí nám tsunami?“

Kdy: 29. května 2024 od 15h30
Kde: ve velkém sále Lékařského domu (Sokolská 490/31, Praha 2) a online

ID vzdělávací akce: 115559

Registrace na seminář je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře níže.

  • Registrační poplatek je zdarma
  • Akce je určena pro všechny členy ČLS JEP
  • Přihlášení na akci je možné pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře
  • Odkaz na online připojení k semináři bude registrovaným účastníkům včas zaslán cca 2 dny před akcí
  • Změna jména je možná zasláním na e-mail: info@purkynuvfond.cz
  • V případě, že se registrujete a nemůžete se akce zúčastnit, prosíme, informujte nás.
  • Po akci bude možné shlédnout záznam semináře na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu (cca 14 dní po akci bude záznam umístěn na webové stránky).

Odborný program

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
ÚZIS ČR
Zdraví a zdravotnictví pod vlivem nezadržitelného stárnutí české populace

prim. MUDr. Martina Nováková
Centrum následné péče – LDN, FN Motol
Geriatrické syndromy – setkáváme se s nimi, ale nevíme o nich…

MUDr. Astrid Matějková
Křehký senior v každodenní praxi našich ambulancí

Seminář moderuje
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Na našem webináři bude věnován prostor pro dotazy z publika. Máte-li otázku na některého z odborníků, neváhejte využít této příležitosti!

Organizace semináře bude respektovat všechna protiepidemiologická opatření platná v době jeho pořádání.